Showing 1–12 of 20 results

Danh sách các mẫu tỳ hưu bằng đồng đẹp; cập nhật thường xuyên các mẫu mới và đẹp cho khách hàng lựa chọn.

Dodongthocung.vn với đội thợ gia công lành nghề; là xưởng đúc đồng có thể làm thủ công tinh xảo.

Nhờ lợi thế làm thủ công, Đồ đồng Phúc Tường tập trung vào chất lượng gia công. Có thể làm các mẫu tỳ hưu có thiết kế khó, đường nét chi tiết và tinh xảo.

Tượng 12 con Giáp

Trâu đồng

Tượng Các Con Vật

tỳ hưu bằng đồng 15

4,500,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 14

12,000,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 10 cỡ nhỏ

2,200,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 14

3,500,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 5 cỡ nhỏ

1,200,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 6 cỡ nhỏ

1,400,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 5 cỡ to

2,500,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 6 cỡ to

2,400,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 1 cỡ to

2,500,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 1 cỡ nhỏ

1,200,000

Tượng Các Con Vật

Tỳ hưu 10

2,800,000